Online Manual

Ako skryť oddiel s NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Spustiť NIUBI Partition Editor, kliknite pravým tlačidlom myši na oddiel a vyberte „Skryť zväzok".

Skryť zväzok

Krok 2: Potvrďte túto operáciu.

Skryť zväzok

Po skrytí oddielu bude pôvodné písmeno jednotky (F :) odstránené a bude dostupné pre ďalšie oddiely. To je dôvod, prečo sa písmeno jednotky môže zmeniť.

Krok 3: Kliknite na tlačidlo Áno a späť do hlavného okna stlačte Apply vľavo hore na vykonanie.