Online Manual

Ako nastaviť oddiel aktívny pomocou NIUBI Partition Editor?

Poznámka: táto funkcia nie je k dispozícii pre logický oddiel, iba primárne oddiel je možné nastaviť ako aktívny.

Krok 1: Spustiť NIUBI Partition Editor, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný primárny oddiel a vyberte možnosť „Nastaviť ako aktívne".

Nastaviť ako aktívne

Dostanete varovnú správu:

Varovanie

Poznámka: Tam môže byť iba 1 Aktívny oddiel na jednom pevnom disku, takže ak nastavíte oddiel Aktívny, pôvodný aktívny oddiel (ak existuje) sa automaticky zmení na neaktívny.

Upozornenie: Nie nastaviť iný oddiel na aktívny, ak existuje Aktívny systémový oddiel na rovnakom disku, inak vy nemôžu znova spustite operačný systém z tohto disku.