Online Manual

Ako defragmentovať oddiel pomocou NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Spustiť NIUBI Partition Editor, kliknite pravým tlačidlom myši na oddiel, ktorý chcete defragmentovať, a vyberte „Defragmentácia".

Defrag oblasť

Krok 2: Potvrďte túto operáciu.

Potvrďte defragmentáciu

Defragmentácia oddielu je dokončená v krátkom čase.

Defragmentácia je dokončená

Poznámka: Táto operácia je dokončená bez vykonania v hlavnom okne programu.