<

Aktualizácia vydania

S cenovým rozdielom

Vaše aktuálne vydanie:


Dostupné vydanie aktualizácie:

Cenový rozdiel:?Môžete znova aktivovať s novým licenčným kľúčom bez sťahovania ďalšieho inštalačného súboru. OTVORENÉ NIUBI Partition Editor, kliknite na hornú ponuku "Pomocník"> "Aktualizovať licenciu".