Aktualizácia vydania

S cenovým rozdielom

Vaše aktuálne vydanie:


Dostupné vydanie aktualizácie:

Cenový rozdiel:?Nový licenčný kľúč môžete znova aktivovať bez stiahnutia iného inštalačného súboru. Lanuch NIUBI Partition Editor, kliknite na hornú ponuku Pomocník> Aktualizovať licenciu.