Nedá sa zmenšiť hlasitosť

Windows Server 2012 nemôže zmenšiť objem

V tomto článku sa uvádza, prečo sa objem nemôže zmenšiť Windows Server 2012 (R2) Správa diskov a čo robiť, ak pomocou vstavaného nástroja nie je možné zmenšiť jednotku C alebo zmenšiť iné oddiely.

Jednotku C nemožno zmenšiť v serveri 2012 DM

Počas inštalácie operačného systému sú všetky diskové oddiely pridelené, ale niekedy musíte oddiely prideliť. Napríklad: systém C: jednotka zaberala celý diskový priestor, takže ju musíte zmenšiť a vytvoriť viac zväzkov. Najbežnejšia otázka v oboch Windows Počítač a server má málo miesta na disku, najmä na jednotke C. V tejto situácii nemôže byť lepšie, ak zmenšíte D alebo iný zväzok na rozšírenie jednotky C bez preinštalovania operačného systému alebo obnovenia zo zálohy.

Na vyriešenie tohto problému spoločnosť Microsoft tiež poskytuje Zmenšiť objem na serveri 2012 Správa diskov, ktorá môže za behu zmenšovať zväzky systémov a dát. Mnoho ľudí však má spätnú väzbu, že sú nemôže zmenšiť Jednotka C so správou diskov Server 2012.

V skutočnosti v niektorých situáciách nemôžete zmenšiť oddiel s funkciou Zmenšiť objem servera 2012, bez ohľadu na to, či chcete zmenšiť jednotku C alebo znížiť objem D alebo iné objemy údajov.

Prečo sa nedá zmenšiť diskový oddiel

Existujú 4 bežné dôvody a ukážem vám jeden po druhom. Okrem toho vám poviem príslušné riešenia.

Zdôvodnenie 1 Nie je podporované

Zväčšiť aj zmenšiť zväzok podporujú iba oddiel NTFS a RAW, FAT32 a ďalšie typy oddielov nie sú podporované.

Na mojom testovacom serveri 2012 nemôžem zmenšiť jednotku D (FAT32). Ako vidíte, po kliknutí pravým tlačidlom myši sú tlačidlá Extend aj Shrink Volume sivé.

Nejde však o problém s jednotkou C, pretože väčšina z nich je naformátovaná ako NTFS.

Riešenie: beh softvér oddielu servera.

Zmenšovací objem je sivý

Zdôvodnenie 2 Konflikt dostupného priestoru

Zmenšenie oblasti zo správy diskov je veľmi ľahké. V okne zmenšeného objemu môžete použiť predvolenú hodnotu alebo ručne zadať sumu.

Zadajte čiastku

Ak použijete predvolenú maximálnu sumu a začnete kliknutím na Zmenšiť, môže sa zobraziť chyba: „Na disku nie je dostatok miesta na dokončenie tejto operácie“.

Chyba zmrštenia

Ako vieme, veľa typov súborov sa zapisuje na disk C nepretržite, najmä keď Windows sťahuje aktualizácie, dostupné miesto je menšie ako maximálna hodnota. Podobne, ak ste súbory uložili na zväzok (napríklad D) po spustení zmenšovacieho zväzku, ale pred vykonaním kliknutím na tlačidlo Zmenšiť.

V týchto situáciách vy nemôže zmenšiť objem v Server 2012 DM s predvolenou maximálnou sumou.

Riešenie: Ak chcete tento problém vyriešiť, pred kliknutím na Zmenšiť jednoducho zadajte menšie množstvo ručne. Ďalším spôsobom je kliknutie Zrušiť a reštartujte zmenšenie hlasitosti.

Zdôvodnenie 3 Existujú nepohyblivé súbory

Všimli ste si tip v rovnakom okne Zmenšiť objem “Zväzok nemôžete zmenšiť za miesto, kde sa nachádzajú nejaké nepohyblivé súbory.„? V porovnaní s inými dátovými zväzkami má systémová jednotka C viac takýchto nepohyblivých súborov, napríklad: stránkovací súbor, režim dlhodobého spánku a ďalšie veľké súbory. V takomto prípade nemôže Správa diskov Server 2012 zmenšiť jednotku C alebo umožniť zmenšenie malého priestoru.

Tip na zmenšenie objemu

Riešenie: Na vyriešenie tohto problému potrebujete softvér tretej strany, napríklad NIUBI Partition Editor, ktorý dokáže presunúť tieto „nepohyblivé“ súbory, takže ak chcete, môžete disk C zmenšiť na minimálnu veľkosť.

Zdôvodnenie 4 Chyba súborového systému

Pri zmenšovaní zväzku s chybou súborového systému sa môže zobraziť chybová správa parameter je nesprávny.

Riešenie: opraviť chybu súborového systému s programom chkdsk, ak to nefunguje, reštartovať server a reštartovať zmenšovať hlasitosť, ak stále nefunguje, spustiť NIUBI Partition Editor.

Zmenšite objem pomocou partition editor

V porovnaní so správou diskov Server 2012 má NIUBI výhody, ako napríklad:

  • Podporované sú oddiely NTFS aj FAT32.
  • Presuňte „nepohyblivé“ súbory a podľa potreby ich zmenšite na minimálnu veľkosť.
  • Vytvorte nepridelené miesto na ľavej alebo pravej strane.
  • Po zmenšení zväzku rozšírte ďalšiu súvislú alebo nesusediacu oblasť.

Pozrite sa na video, ako zmenšiť oddiel pomocou NIUBI:

V súhrne

V tomto článku sú uvedené dôvody, ktoré môžu spôsobiť, že sa vám nedá zmenšiť objem Windows Server 2012 Správa diskov. Ak nemôžete zmenšiť hlasitosť kvôli nedostatku miesta alebo nesprávnym parametrom, môžete to vyriešiť sami bez softvéru. Ak ale nemôžete zmenšiť zväzok v serveri 2012 DM kvôli oddielu FAT32 alebo nepohyblivým súborom, NIUBI Partition Editor vám pomôže.

Stiahnuť ▼