Licensavtal för slutanvändare

Detta licensavtal för slutanvändare ("EULA") är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en individ eller en enskild enhet) som senare kallas "LICENSE" och Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. Senare benämnd "Chongqing NUIBI Technology" Co., Ltd ”för programvaruprodukten NIUBI Partition Editor senare kallad ”SOFTWARE”. Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda PROGRAMVARAN samtycker du till att vara bunden av villkoren i denna EULA. Om du inte samtycker till villkoren i denna EULA ska du inte köpa, installera eller använda PROGRAMVARAN. Installering och användning av PROGRAMVARAN innebär att du accepterar dessa licensvillkor.

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som täcker ämnen i detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätt eller annan immateriell egendom.

Upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter skyddar SOFTWARE. PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld.

1. LICENSAVTAL.

Denna EULA beviljar LICENSE följande rättigheter:

LICENS kan använda denna PROGRAMVARA. "Användning" av SOFTWAREN innebär att LICENSE har laddat, installerat eller kör SOFTWAREN till en arbetsstation eller server (senare kallat "datorer" eller "dator"). Den registrerade PROGRAMVARAN får inte hyras eller hyras. Ingen person eller företag får ta ut en avgift för distributionen av denna PROGRAMVARVERSION utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

  • En licens för Professional Edition eller Server Edition och registreras på 1 eller 2 datorer eller servrar.
  • En licens för Enterprise Edition kan registreras på obegränsade datorer och servrar inom hela din organisation.
  • En licens av Technician Edition kan registreras och användas av en enda tekniker, medan Technician Edition Ultimate kan registreras och användas av obegränsade tekniker inom ditt företag.

LICENS kan inte överföra PROGRAMVARAN från en dator till en annan om PROGRAMVARAN redan är installerad och registrerad på datorn.

LICENS kan använda denna PROGRAMVARA i överensstämmelse med gällande lagar och inte för något olagligt syfte. Utan att begränsa det ovanstående, använda, visa eller distribuera denna PROGRAMVARA tillsammans med material som är pornografiskt, rasistiskt, vulgärt, obscen, ärekränkande, injurierande, missbruk, främjar hat, diskriminerar eller visar fördomar baserade på religion, etnisk arv, ras sexuell läggning eller ålder är strängt förbjudet.

2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

LICENSE får inte omvända ingenjörer, kompilera och demontera, modifiera, översätta PROGRAMVARAN och göra några försök att upptäcka källkoden för PROGRAMVARAN.

LICENS får inte överföra, sälja, återförsälja, erbjuda till salu eller distribuera PROGRAMVARAN. Det är strängt förbjudet att sälja och eller distribuera kopior av denna PROGRAMVARA. Det är en överträdelse av denna EULA att sälja, låna, hyra, hyra, låna eller överföra användning av kopior av SOFTWARE-teamet förutom om det är tillåtet enligt villkoren och / eller villkoren i ett separat avtal undertecknat av Chongqing NUIBI Technology Co. , Ltd.

3. UPPGIFTER OM GARANTI.

PROGRAMVARAN distribueras ”SOM ÄR”. INGEN GARANTI FÖR NÅGON SIN UTTRYCKAS ELLER IMPLICERAS. DU ANVÄNDER PÅ DIN EGNA RISK. Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. SKAL INTE SKADA ANSVAR FÖR DATAFÖRTAGNING, SKADOR, FÖRVÄRD ELLER NÅGON ANNAN TILLFÖRSLAG UNDER ATT ANVÄNDER ELLER MISTERAR DENNA PROGRAMVARAN.

4. SOFTWARE SUPPORT.

Support kommer att ges via e-post eller Live Chat. Frågor om installation och användning av programvaran ska skickas per e-post till [E skyddas] Om du har frågor om att köpa eller uppdatera våra produkter, vänligen maila oss på [E skyddas]

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här. https://www.hdd-tool.com är den officiella webbplatsen för NIUBI Partition Editor.