Licensavtal för slutanvändare

Detta slutanvändarlicensavtal ("EULA") är ett lagligt avtal mellan dig (antingen en enskild eller en enskild enhet) som senare kallas "LICENS" och Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. Senare kallad "Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd ”för mjukvaruprodukten NIUBI Partition Editor senare kallad "PROGRAMVARA". Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda PROGRAMVARAN samtycker du till att vara bunden av villkoren i denna EULA. Om du inte godkänner villkoren i denna EULA, köp inte, installera eller använd PROGRAMVARAN. Installering och användning av PROGRAMVARAN betyder att du accepterar dessa villkor i licensen.

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som täcker ämnen i detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätt eller annan immateriell egendom.

Upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter skyddar SOFTWARE. PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld.

1. LICENSAVTAL.

Denna EULA beviljar LICENSE följande rättigheter:

LICENS kan använda denna PROGRAMVARA. "Användning" av PROGRAMVARAN betyder att LICENSE har laddat, installerat eller kört PROGRAMVARAN på en arbetsstation eller server (senare kallad "datorer" eller "dator"). Den registrerade PROGRAMVARAN får inte hyras eller hyras ut. Ingen person eller företag får ta ut en avgift för distribution av denna PROGRAMVARUversion utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

  • En licens för Professional Edition eller Server Edition och registreras på 1 eller 2 datorer eller servrar.
  • En licens för Enterprise Edition kan registreras på obegränsade datorer och servrar inom hela din organisation.
  • En licens av Technician Edition kan registreras och användas av en enda tekniker, medan Technician Edition Ultimate kan registreras och användas av obegränsade tekniker inom ditt företag.

LICENS kan inte överföra PROGRAMVARAN från en dator till en annan om PROGRAMVARAN redan är installerad och registrerad på datorn.

LICENS kan använda denna PROGRAMVARA i överensstämmelse med gällande lagar och inte för något olagligt syfte. Utan att begränsa det ovanstående, använda, visa eller distribuera denna PROGRAMVARA tillsammans med material som är pornografiskt, rasistiskt, vulgärt, obscen, ärekränkande, injurierande, missbruk, främjar hat, diskriminerar eller visar fördomar baserade på religion, etnisk arv, ras sexuell läggning eller ålder är strängt förbjudet.

2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

LICENSE får inte omvända ingenjörer, kompilera och demontera, modifiera, översätta PROGRAMVARAN och göra några försök att upptäcka källkoden för PROGRAMVARAN.

LICENS får inte överföra, sälja, sälja på nytt, erbjuda till försäljning eller distribuera PROGRAMVARAN. Det är strängt förbjudet att sälja och distribuera kopior av denna PROGRAMVARA. Det är ett brott mot denna EULA att sälja, låna, hyra, hyra, låna eller överföra användningen av kopior av SOFTWARE-teamet förutom om det är tillåtet enligt villkoren och / eller villkoren i ett separat avtal undertecknat av Chongqing NUIBI Technology Co. , Ltd.

3. UPPGIFTER OM GARANTI.

PROGRAMVARAN DISTribueras ”SOM DET ÄR”. INGEN GARANTI FÖR NÅGOT SLAG UTTRYCKAS ELLER UNDERFÖRSTÅDD. DU ANVÄNDER PÅ DIN EGNA RISK. Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. KOMMER INTE ANSVARIGT FÖR DATAFÖRLUST, SKADOR, FÖRlust av vinster eller något annat slags förlust medan du använder den här programvaran eller missbrukar den.

4. SOFTWARE SUPPORT.

Support kommer att ges via e-post eller Live Chat. Frågor om installation och användning av programvaran ska skickas per e-post till [e-postskyddad]. Om du har frågor om att köpa eller uppdatera våra produkter, vänligen maila oss på [e-postskyddad].

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här. https://www.hdd-tool.com är den officiella webbplatsen för NIUBI Partition Editor.