Unik filrörande algoritm

Flytta och ändra storlek på partitionen 30% - 300% snabbare

Varför denna algoritm är viktig och användbar?

När du ändrar storlek på tilldelade partitioner behöver ibland bara vissa parametrar ändras. Om du krymper en partition mot höger eller flyttar positionen för en partition kommer alla filer i den här partitionen att flyttas till nya platser. Ju fler filer i det, desto längre tid att flytta. En bra algoritm är mycket viktigt för att spara tid, särskilt när det finns stora mängder filer i partitionen.

En annan sak, vissa operationer kan inte göras i Windows, måste de köras efter omstart till ett PreOS-läge. Det betyder offline till en server. Därför är det mycket bättre om dessa opertioner kan göras med mindre tid. Tack vare den unika filflyttningsalgoritmen, NIUBI Partition Editor is 30% till 300% snabbare medan du flyttar och ändrar storlek på partitioner.

Hur man identifierar Benefit?

Tidsskillnaden hittar du inte om du inte jämför med andra verktyg. Det bästa sättet är att köra virtuell maskin och skapa ögonblicksbild eller checkpoint. Jämför sedan dessa verktyg i samma miljö med en timer.