Det går inte att förlänga C

Lösning - kan inte / kan inte förlänga systempartitionen i Windows 10.

Lösning - kan inte förlänga systempartitionen i Windows 10 Varför kan inte förlänga systempartitionen Generellt sett finns det två vanliga orsaker till att det inte går att förlänga systemdrivningen Windows 10, Jag ska presentera en efter en. Inget intilliggande odelat utrymme ... Läs mer