Kan inte krympa C

Lösning - kan / kan inte krympa C-enheten in Windows Server 2008.

Kan inte krympa C-enheten in Windows Server 2008 disk~~POS=TRUNC Windows Server 2008 native Disk Management-verktyget har krympvolymfunktionalitet, som kan krympa C-enheten och alla datavolymer i farten. Ibland går det dock inte ... Läs mer