Användarvillkor

NIUBI Technology gör informationen och produkterna tillgängliga för dig på denna webbplats, under förutsättning att följande villkor gäller. Genom att komma åt denna webbplats godkänner du dessa villkor. NIUBI Technology förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel och eget kapital för brott mot dessa villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls.

Det finns inneboende faror i användningen av all mjukvara som är tillgänglig för nedladdning på Internet, och NIUBI Technology Software uppmanar härmed att se till att du helt förstår alla riskerna innan du laddar ner någon av programvaran (inklusive utan begränsning, den potentiella infektionen av ditt system av datavirus och dataförlust). Du är ensam ansvarig för tillräckligt skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med programvaran.

BILDER: Alla logotyper, stänkskärmar, sidhuvuden, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och / eller handelsklänning (kollektivt ”märken”) för NIUBI Technology eller dess tredjepartslicensgivare. Förutom vad som uttryckligen tillåts här är användning, kopiering, överföring, visning, modifiering eller distribution av märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från NIUBI Technology förbjudet och kan kränka upphovsrätten, varumärket, integriteten eller andra lagar i Förenta staterna och / eller andra länder.

ERSÄTTNING: Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla NIUBI Technology, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, ombud och anställda oskadliga från och mot alla fordringar, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokaters avgifter, som härrör från eller relaterade till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller överträdelse av något av dessa villkor.

ÅTERKOPPLING: Eventuella kommentarer eller material som skickas till NIUBI Technology Software, inklusive utan begränsning feedback, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från NIUBI Technology Software ("Feedback"), ska anses vara icke-konfidentiellt. NIUBI Technology Software ska inte ha någon skyldighet av något slag med avseende på sådan Feedback och ska vara fritt att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, transformera, skapa derivatverk och distribuera Feedback till andra utan begränsning och är fritt att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som ingår i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som innehåller sådan feedback.

REPRODUKTIONER: Alla godkända reproduktioner av någon av informationen i detta dokument måste innehålla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra äganderätt till NIUBI Technology Software, på alla kopior av materialet som du har gjort. Licensen för programvaran och användningen av denna webbplats regleras av lagarna i USA.

UPPHOVSRÄTT: Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och mjukvara) ägs och licensieras av NIUBI Technology Co., Ltd. Allt material som finns på denna webbplats är skyddat av USA och internationell upphovsrätt och kan inte vara kopierade, reproducerade, distribuerade, överförda, anpassade eller hanterade i någon form eller på något sätt eller i något medie utan föregående skriftligt tillstånd från NIUBI Technology Co., Ltd. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller andra meddelanden från kopior av innehållet.

VARUMÄRKE: NIUBI är ett varumärke som tillhör Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. och lagligt skyddade genom lag. Det får endast användas med föregående skriftligt tillstånd från Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. i varje specifikt fall. Användning av NIUBI-varumärket för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från NIUBI Technology kommer att utgöra varumärkesintrång och orättvis konkurrens i strid med lagen.

För alla frågor, känn dig fri att kontakta oss. Tack.