Online Manual

Hur man kontrollerar partition med NIUBI Partition Editor?

steg 1: Springa NIUBI Partition Editor, högerklicka på den partition du vill kontrollera och välj “Kontrollera volym".

Kontrollera volymen

steg 2: Välj ett eller båda alternativen i popup-fönstret.

Välj för att kontrollera

steg 3: Klicka på OK, kommer kontrolloperationen att börja utan att köras från programmets huvudfönster.

Kontrollera volymen