Online Manual

Hur man klonar hårddisk med NIUBI Partition Editor?

Till skillnad från långsam sektor till sektor kopia, NIUBI Partition Editor använd filnivåskopia. Baserat på den avancerade filflyttningsalgoritmen är NPE mycket snabbare att klona hela hårddisken. Alla typer av intern / borttagbar disk, Solid State-Drive (SSD), alla typer av RAID-arrayer av hårdvara stöds alla.

Du kan klona från alla fysiska eller virtuella diskar med samma eller olika storlek, steg:

steg 1 Klicka Clone Disk Wizard nedan verktyg uppe till vänster.

Klon disk guide

steg 2 Välj källskiva och klicka på Nästa.

Källskiva

Välj måldisken och klicka på Nästa.

Målskiva

steg 3 När du klonar till en större disk visas det extra diskutrymmet i slutet av disken, redigerar partitionsstorlek och plats en efter en.

Redigera diskpartition

steg 4 Klicka på Nästa och tillbaka till huvudfönstret, tryck på Apply uppe till vänster för att köra. Du kan utöka någon eller alla partitioner med det extra hårddiskutrymmet.

Partitioner utökade

Tips Det föreslås att du väljer alternativet att stänga av datorn efter att ha klickat Apply att börja klon.