Online Manual

Hur man kopierar partition med NIUBI Partition Editor?

steg 1: Springa NIUBI Partition Editor, högerklicka på den partition du vill klona och välj “Kopiera volym".

Kopieringsvolym

steg 2: I popup-fönstret väljer du en Ej allokerade utrymme som målpartition.

Välj mål

steg 3: Klicka på Nästa för att fortsätta, klicka i nästa fönster Finish för att använda standardinställningar. Avancerade användare kan göra dessa åtgärder:

  1. Skriv volymstorlek eller dra vänster / höger kant i denna partition för att ändra partitionsstorlek.
  2. Välj enhetsbokstav
  3. Välj partitionstyp som logisk eller primär.

Ändra storlek på partition

Dra för att ändra storlek

steg 4: Klicka på Finish och tillbaka till huvudfönstret, tryck på Apply uppe till vänster för att köra.

Obs: de åtgärder som anges i Väntande verksamhet längst ner till vänster och markerad som  kräver dator omstart att verkställa.

Utför kopiering