Hur man sammanfogar partitioner

med NIUBI Partition Editor

Hur man sammanfogar partitioner med NIUBI Partition Editor?

Den här sidan visar hur man sammanfogar partitioner med NIUBI Partition Editor. Som det säkraste Windows partitionsprogramvara, NIUBI Partition Editor kan kombinera volymer tillsammans utan att förlora data.

steg 1: Download och installera NIUBI Partition Editor, högerklicka på den enhet du vill slå samman (här är enhet E :) och välj Merge Volume särdrag.

Merge Volume särdrag

steg 2: Klicka på kryssrutan framför både enhet D och E och välj sedan Slå samman vald volym till D.

Välj partitioner

Drive E kommer att slås samman till D, klicka Apply uppe till vänster för att köra.

Drivarna slogs samman

Öppna enhet D in Windows Utforskaren, alla filer i enhet E flyttas automatiskt till en vikning i D som kallas som E till D(med datumtid).

Windows explorer

Notering av sammanslagna volymer:

1. För dataenheter kan du välja sammanslagning till endera enheten utan begränsning. Men om du vill slå samman en datavolym till system C-enhet, du kan inte välj datavolymen som destination. För att undvika felaktig funktion som orsakar fel i systemstart, NIUBI Partition Editor har inaktiverat sammanslagning av systemenhet till datapartitioner.

Slå samman D till C

2. För att undvika fel i systemstart, du kan inte slå samman Reserverad eller annan systemfordrad partition. Om du gör det ser du ett fel “Ej stöds filsystemformat".

Sammanslagning inaktiverad