Hur man sammanfogar partitioner

med NIUBI Partition Editor

Hur man slår ihop partitioner med NIUBI Partition Editor?

Den här sidan visar hur man slår samman partitioner med NIUBI Partition Editor. Som den säkraste Windows partitionsprogramvara, NIUBI Partition Editor kan kombinera volymer utan att förlora data.

steg 1: Download och installera NIUBI Partition Editor, högerklicka på enheten du vill slå ihop (här är enhet E:) och välj Sammanfoga volym särdrag.

Funktionen Sammanfoga volym

steg 2: Klicka på kryssrutan framför både enhet D och E och välj sedan Slå samman vald volym till D.

Välj partitioner

Enhet E kommer att slås samman till D, klicka Apply uppe till vänster för att köra.

Drivarna slogs samman

Öppna enhet D in Windows Utforskaren, alla filer i enhet E kommer automatiskt att flyttas till en vik i D som heter som E till D(med datum tid).

Windows explorer

Anmärkning om sammanslagna volymer:

1. För dataenheter kan du välja sammanfoga till endera enheten utan begränsning. Men om du vill slå samman en datavolym till system C-enhet, du kan inte välj datavolymen som destination. För att undvika felaktig användning som orsakar systemstartfel, NIUBI Partition Editor har inaktiverat sammanfoga systemenhet till datapartitioner.

Slå ihop D till C

2. För att undvika systemstartfel måste du kan inte slå samman reserverad eller annan systemkrävd partition. Om du gör det kommer du att se ett felmeddelande "Filsystemformat som inte stöds".

Sammanfogning inaktiverad