Online Manual

Så här ställer du in skrivskyddad med NIUBI Partition Editor?

Obs: den här åtgärden vana anges i väntande operationer för att utföra i programmets huvudfönster.

steg 1: Springa NIUBI Partition Editor, högerklicka på en disk utan operativsystem och välj “Ställ in skrivskyddsattribut".

Ställ in skrivskyddad

steg 2: Bekräfta denna åtgärd.

Om du vill skriva filer till den här disken igen, högerklickar du bara på den här disken och väljer “Rensa skrivskyddsattribut".

Tydlig skrivskyddad