Hur man sammanfogar partitioner i Windows 11 Utan att förlora data

av John, Uppdaterad den 21 april 2022

När systempartition C tar slut på rymden, många frågar om det är möjligt slå samman C- och D-enhet in Windows 11 dator. Om så är fallet kommer ledigt utrymme i D-enheten att kombineras med C-enheten. Svaret är ja och det finns två sätt att slå samman partitioner i Windows 11 bärbar dator/dator/surfplatta. Du kan slå samman 2 partitioner med Windows 11 inbyggd diskhantering, men du måste ta bort en partition i förväg. Dessutom kan detta inbyggda verktyg inte slå samman partitioner i vissa fall även efter att en annan raderats. I den här artikeln kommer jag att presentera hur man slår samman partitioner Windows 11 med Diskhantering och gratis partitionsprogramvara.

Hur man smälter samman Windows 11 partitioner utan programvara

När du högerklickar på en partition i Windows native Disk Management-verktyg, det finns inget "Merge Volume"-alternativet. Kombinationen realiseras med en annan "Utöka volym"-funktion. Eftersom denna funktion har många begränsningar kommer du att stöta på problem när du slår samman partitioner i Windows 11 med hjälp av Diskhantering. Jag pratar om begränsningarna i nästa avsnitt. Först och främst, låt oss se hur man fungerar.

Steg för att slå samman partitioner i Windows 11 Diskhantering utan programvara:

 1. Presse Windows + X tangenter tillsammans, klicka på Diskhantering i listan.
 2. Högerklicka D: kör och välj Ta bort volym.
 3. Högerklicka C: kör och välj Utöka volym.
 4. Följ upp popup-fönstret förläng volymguiden.

Det är enkelt att kombinera två partitioner med Windows 11 Diskhantering, men som jag sa ovan finns det många begränsningar.

Begränsningar för att slå samman 2 partitioner i Windows 11 med Diskhantering:

 1. Det kan bara slå samman höger intill partition i den vänstra. Till exempel, slå samman E till D-enhet, eller sammanfoga D till C-enhet.
 2. Du måste radera rätt partition för att få intilliggande Oallokerat utrymme i förväg.
 3. De 2 partitionerna måste vara det samma Primär eller logisk enhet.
 4. Målpartitionen måste formateras med NTFS filsystem.
 5. Det kan inte slå samman två icke angränsande partitioner.

Om du vill slå ihop C och D kör med Windows 11 Diskhantering, eftersom C-enhet alltid är primär och NTFS, måste den intilliggande partitionen D också vara primär. Om du vill ta bort E och slå samman till D-enhet måste D-enheten formateras med NTFS. De två partitionerna måste vara samma primära eller logiska.

Försiktighet: radera inte D-enheten om du har installerat program i den. Annars fungerar inte programmen även om du flyttade alla filer till en annan plats.

Bättre sätt att slå samman två partitioner i Windows 11 med fri programvara

Att slå samman partitioner i Windows 11 bärbar dator/dator/surfplatta, tredjeparts partitionsprogram är bättre val. NIUBI Partition Editor har gratis utgåva för Windows 11/10/8/7/Vista/XP hemanvändare. Bättre än andra verktyg har den Virtual Mode, Cancel-at-well och 1-Second Rollback-teknologier för att skydda system och data.

Download gratisutgåvan kommer du att se alla lagringsenheter med partitionslayout och annan information i huvudfönstret. Högerklicka på en partition eller på framsidan av en disk så ser du tillgängliga operationer.

NIUBI Partition Editor

Hur man slår ihop partitioner i Windows 11 med NIUBI Partition Editor (som C och D):

 1. Högerklicka på C: eller D: kör och välj "Merge Volume".
 2. Klicka på kryssrutorna framför båda partitionerna.
 3. Klicka på OK och tillbaka till huvudfönstret, klicka på Apply uppe till vänster för att träda i kraft.

Alla filer på D-enheten kommer att flyttas till en mapp i rotkatalogen på C-enheten automatiskt.

Hur man sammanfogar icke angränsande partitioner i Windows 11 (såsom C och E):

 1. Högerklicka på E: och välj Ta bort volym (överför filer i förväg).
 2. Högerklicka på mittpartitionen D och välj Resize/Move Volume, sätt muspekaren i mitten av D och dra den åt höger i popup-fönstret.
 3. Högerklicka C: kör och kör Resize/Move Volume igen, dra höger gräns mot höger för att slå samman Ofördelat utrymme.
 4. Klicka Apply att verkställa.

Titta på videon hur du smälter partitioner i Windows 11 dator:

Windows 11

Om du vill förlänga en partition genom att slå samman en annan, föreslås det inte. Det bästa sättet är att krympa en partition för att få oallokerat utrymme och sedan lägga till detta utrymme till den partition som du vill utöka. På så sätt hålls operativsystem, program och allt annat som tidigare.

Förutom sammanslagning av partitioner i Windows 11/10/8/7 / Vista / XP-dator, NIUBI Partition Editor hjälper dig att utföra många andra diskpartitionshanteringsoperationer som att krympa, utöka, flytta, konvertera, kopiera, defragmentera, dölja, torka partition, skanna dåliga sektorer, optimera filsystemet.

Download