Windows Server 2012 Ändra storlek på / utöka systemreserverad partition

Uppdaterad: 16 november 2019

Den här artikeln introducerar hur du ändrar storlek på systemreserverad partition på Windows Server 2012 R2. Krymp C-enhet eller volym D för att utöka systemreserverad partition utan dataförlust.

Det går inte att utöka systemreserverad partition i DM

Samma sak med föregående version, Windows Server 2012 ger inbyggd Krymp volym och Utöka volym funktioner i Diskhantering (DM för kort). Men om du vill utöka systemreserverad partition i Server 2012 DM, så är det det omöjligt, därför att:

  1. Krympvolym kan bara generera oallokerat utrymme på höger sida.
  2. Extend Volume kan bara utöka partitionen med intill Otilldelat utrymme på höger sida.
  3. DM kan inte flytta partition eller oallokerat utrymme.

Som ni ser, genereras oallokerad på höger sida av C-enheten efter krympning, Extend-volym gråas ut för system reserverad partition i Server 2012 DM.

Extend volume greyed out

Det enda sättet att få rätt sammanhängande oallokerat utrymme är genom att ta bort systemet C: drive, men du kan inte göra det. Således behöver du tredje part partitionsverktyg för Server 2012.

Ändra storlek på systemreserverad partition med NIUBI

Med partitionsprogramvara såsom NIUBI Partition Editor, Du kan krympa C-enheten och generera oallokerat utrymme på vänster sida, utökar sedan systemreserverad partition med Server 2012 Disk Management eller tredje parts programvara.

Det kräver omstart av servern för att krympa eller flytta C-enhet med någon partitionsprogramvara.

Steg för att utöka systemreserverad partition på Windows Server 2012 (R2):

Steg 1: Download NIUBI Partition Editor, Högerklicka C: kör och välj "Resize/Move Volume".

Resize Volume

Dra vänster gräns mot högereller ange ett belopp i rutan bakom "Otilldelat utrymme före" i popup-fönstret.

Shrink C drive

Klicka på OK, C-enheten krymps och oallokerat utrymme genereras bakom den system reserverade partitionen.

C drive shrank

Steg 2: Högerklicka på den systemreserverade partitionen och klicka på "Resize/Move Volume"dra igen höger gräns mot höger i popup-fönstret.

Extend reserved partition

Klicka på OK, oallokerat utrymme läggs till i den system reserverade partitionen.

Reserved partition extended

Steg 3: Klicka Apply uppe till vänster för att köra, gjort.

NIUBI är utformad för att fungera i virtuellt läge, riktiga diskpartitioner kommer inte att ändras förrän klick Apply att bekräfta.

Om du inte vill krympa C: kör eller det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme i det, du kan få utrymme från datavolymen (D :). Eftersom D: inte är angränsande måste du flytta den från höger sida av C till vänster innan du lägger till icke tilldelat utrymme i den system reserverade partitionen.

Titta på videon hur man utökar systemreserverad partition i Windows Server 2012:

Video guide

Var uppmärksam på systemsäkerheten

Det är enkelt och snabbt att krympa C-enheten och utöka systemreserverad volym, men du bör alltid alltid säkerhetskopiera dessa partitioner och använda pålitlig partitionsprogramvara. Båda enheterna är där operativsystemet finns och startar från vilket som helst fel leder till fel i systemstart.

Många serveradministratörer återkopplar i forumen att de upplevde en sådan katastrof medan ändra storlek på diskpartition. Det är lätt att förstå, alla parametrar för båda enheterna måste ändras korrekt, alla filer i system C-enheten måste flyttas eftersom startpositionen ändras, systemstartrelaterade filer måste också uppdateras.

Ingen gillar att se något problem, men det finns verkligen risk för systemskador. Bättre än andra verktyg, NIUBI Partition Editor har innovativa 1 andra rollback teknologi. Om något fel inträffar när du ändrar storlek på partitioner kan den automatiskt återställa servern till originalstatus på ett ögonblick. Om det händer kan servern gå tillbaka online utan skador på kort tid. Annars slöser du lång tid att återställa.

Dessutom ger det Virtuellt läge, Avbryt efter önskan, Stora storlek teknik och avancerad filflyttningsalgoritm som hjälper till att ändra storlek på partitionen snabbare och säkrare, läs mer.

LADDA NER