Lösningen på C Drive börjar bli full Windows Server 2012 R2

av Jordan, Uppdaterad: 7 oktober 2021

Samma sak med andra versioner, C-enheten håller på att bli full in Windows Server 2012 (R2), oavsett om du använder SSD-, HDD- eller RAID -matriser. När system C: enheten är full i Server 2012 och R2 ändras den till att vara röd Windows Explorer.

När du ser C-enheten visas full eller ta emot Låg diskutrymme varning, du bör bättre försöka lösa problemet så snabbt som möjligt. Annars kan det orsaka att servern sitter fast, starta om oväntat eller till och med kraschar.

I den här situationen kan du frigöra diskutrymme med inbyggd diskrensning från Server 2012 eller andra verktyg, men i allmänhet kan du inte få mycket ledigt utrymme, så C -enheten blir full igen inom en snar framtid. Denna artikel introducerar två mest effektiva metoder för att fixa Windows Server 2012 C kör full problem snabbt och enkelt.

C-enheten är full

Första steget för att fixa C -enheten full in Windows Server 2012 (R2) med Diskrensningsverktyg:

  1. Presse Windows och R skriv på tangentbordet cleanmgr och tryck ange.
  2. Välj C: enhet i listrutan och klicka på OK.
  3. Klicka på kryssrutan framför filerna som du vill ta bort och klicka sedan på OK för att köra.

Notera: om du får ett felmeddelande Windows kan inte hitta "cleanmgr", Behöver du installera eller aktivera Diskrensning på Server 2012 i förväg.

Genom att städa upp disken kan du återta ledigt utrymme i C -enheten, så servern kan fortsätta att köra på rätt sätt. Dessutom finns det dyrbart ledigt utrymme för att installera andra verktyg. Detta utrymme kommer dock att vara ätit upp snabbt av nya genererade skräpfiler. Om du inte kan återta mer än 10 GB ledigt utrymme är det bättre lägg till mer ledigt utrymme på C-enheten från andra partitioner.

I de flesta servrar finns det annan volym med gott om ledigt utrymme på samma hårddisk. Du kan överföra en del av ledigt utrymme från det till C-enhet med NIUBI Partition Editor. Med denna metod kommer C-enhet att ha gott om ledigt utrymme igen. Inga andra funktioner behövs, operativsystem, program och allt annat håller samma sak som tidigare.

Download NIUBI Partition Editor, ser du alla anslutna diskar med partitionsstruktur och annan information till höger, tillgängliga operationer till markerad disk eller partition listas till vänster och genom att högerklicka. Som du ser på min server finns det enhet C, D och E finns i Disk 0.

NPE Server

Hur man fixar Windows Server 2012 C -enhet full genom att lägga till ledigt utrymme:

Steg 1: Högerklicka D: kör och välj "Resize/Move Volume", drag vänster gräns mot höger i popup-fönstret. (Eller ange ett belopp i rutan med Unallocated space before.)

Shrink D

Sedan konverteras 20 GB ledigt utrymme till Otilldelad till vänster av D.

Drive D shrank

Steg 2: Högerklicka på systempartitionen C: och välj "Resize/Move Volume"dra igen höger gräns mot höger i popup-fönstret.

Extend C drive

Sedan kombineras oallokerat utrymme till C-enhet.

C drive extended

Steg 3: Klicka Apply uppe till vänster för att köra.

Om det inte finns gott om ledigt utrymme i intill partition D, kan du krympa alla icke-angränsande volymer för att förstora C-enhet. Följ stegen i videon:

Video guide

Om det inte finns gott om ledigt utrymme i alla andra partitioner på samma skiva, kan du klona till en större disk och förstora C -enheten med extra diskutrymme. Följ stegen:

Video guide

Sammanfattningsvis

När system C-enheten är full in Windows Server 2012 (R2):

  1. Försök att återfå hårddiskutrymme med det ursprungliga Disk Cleanup-verktyget.
  2. Expandera C-enheten så stor som möjligt med NIUBI Partition Editor.
  3. Frigör diskutrymme varje månad för att ta bort nya genererade skräpfiler.

Förutom att krympa och förlänga partitioner, NIUBI Partition Editor hjälper dig att slå samman, flytta, kopiera, konvertera, defragera, torka, dölja partition, skanna dåliga sektorer etc.

Någon skillnad med RAID eller virtuell maskin?

Det är mycket vanligt att använda RAID-matriser för hårdvara eller virtuell VMware/Hyper-V-dator för servrar. När du ändrar storlek på partitioner och förlänger C -enheten är det ingen skillnad. Kom ihåg: bryt inte arrayen eller utför några åtgärder för RAID -kontrollen.

Download