ทรัพยากรการจัดการดิสก์ / พาร์ติชัน

วิธีแก้ปัญหาสำหรับการแบ่งพาร์ติชันดิสก์

แบ่งพาร์ติชั่นดิสก์ Hyper-V ใหม่

ซอฟต์แวร์พาร์ติชันของดิสก์

ปรับพื้นที่ดิสก์ให้เหมาะสม

| English | Arabic | Bulgarian | จีน (ดั้งเดิม) | โครเอเชีย | สาธารณรัฐเช็ก | เดนมาร์ก | Dutch | Finnish | French | German |
| กรีก | ภาษาฮินดี | Italian | Japanese | Korean | Norwegian | ขัด | Portuguese | โรมาเนีย | Russian | Spanish |
| Swedish | คาตาลัน | ชาวอิสราเอล | เซอร์เบีย | Slovak | ภาษาสโลเวเนีย | Vietnamese | ฮังการี | ภาษาไทย | ตุรกี |