ไม่สามารถขยายระดับเสียง

เหตุผล / วิธีแก้ไข - ไม่สามารถขยายระดับเสียงได้ Windows Server 2012.

ไม่สามารถขยายระดับเสียงใน Windows Server 2012 บทความนี้แนะนำสาเหตุที่ไม่สามารถขยายระดับเสียงในไฟล์ Windows Server 2012 (R2) การจัดการดิสก์และสิ่งที่ต้องทำหากไม่สามารถขยายพาร์ติชันดิสก์ได้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ Server 2012 Extend Volume ก็เช่นเดียวกัน ... อ่านเพิ่มเติม