เหตุผลที่ 1

วิธีแก้ไข - ไม่สามารถขยายระดับเสียงลงในพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรร

ไม่สามารถขยายระดับเสียงให้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรบทความนี้อธิบายสาเหตุ Windows การจัดการดิสก์ไม่สามารถขยายไดรฟ์ข้อมูลลงในพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรรวมถึงวิธีแก้ปัญหาง่ายๆในการแก้ไขปัญหานี้ เหตุผลและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องนั้นใช้ได้สำหรับ Windows 10/8/7/Vista/XP และ ... Read More