ไม่สามารถลดระดับเสียง

ไม่สามารถลดขนาดไดรฟ์ c เข้าไป Windows Server 2012 DM

Windows Server 2012 ไม่สามารถย่อปริมาตรบทความนี้แนะนำว่าทำไมไม่ลดขนาดโวลุ่ม Windows Server 2012 (R2) การจัดการดิสก์และสิ่งที่ต้องทำหากไม่สามารถลดขนาดไดรฟ์ C หรือลดขนาดพาร์ติชันอื่น ๆ ด้วยยูทิลิตี้ในตัว หดไม่ได้… อ่านเพิ่มเติม

ไม่สามารถลดขนาด C

วิธีแก้ไข - ไม่สามารถ / ไม่สามารถหดไดรฟ์ C เข้า Windows Server 2008.

ไม่สามารถหดไดรฟ์ C เข้า Windows Server 2008 การจัดการดิสก์ Windows Server 2008 ยูทิลิตี้การจัดการดิสก์ดั้งเดิมมีฟังก์ชัน Shrink Volume ซึ่งสามารถย่อไดรฟ์ C และไดรฟ์ข้อมูลใด ๆ ได้ทันที อย่างไรก็ตามบางครั้งก็ไม่สามารถ ... อ่านเพิ่มเติม

ไม่สามารถลดขนาด C

จะทำอย่างไรถ้าไม่สามารถย่อขนาดพาร์ติชันไดรฟ์ C ใน Windows 10?

วิธีแก้ไข - ไม่สามารถลดขนาดพาร์ติชันไดรฟ์ C ใน Windows 10 บางครั้งคุณต้องลดขนาดไดรฟ์ C ตัวอย่างเช่นคุณลืมแก้ไขและสร้างพาร์ติชันเมื่อติดตั้ง Windows 10ดังนั้นไดรฟ์ C จึงใช้พื้นที่ดิสก์ทั้งหมด ในกรณีนั้น, … อ่านเพิ่มเติม