ลดขนาดพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ 2016

วิธีการลดขนาดพาร์ติชันบนไดรฟ์ Windows Server 2016?

ลดขนาดพาร์ติชันใน Windows Server 2016 โดยไม่สูญเสียข้อมูลบางครั้งคุณจำเป็นต้องลดขนาดของฮาร์ดไดรฟ์เพื่อลดขนาดพาร์ติชันหากมีการสร้างขนาดใหญ่เกินไปหรือต้องการสร้างพาร์ติชันเพิ่มเติม เพื่อลดขนาดพาร์ติชันบน Windows Server 2016, นั่นเอง… อ่านเพิ่มเติม