ไดรฟ์ C เต็ม Windows 7

ขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อล้าง / เพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ Windows 7.

วิธีเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ Windows 7 Windows 7 เปิดตัวมานานขนาดนี้หลายคนใส่โซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) เมื่ออัปเดตคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการอ่านและเขียนของ SSD นั้นเร็วกว่ากลไกแบบเดิมมาก ... อ่านเพิ่มเติม

ความจำดิสก์เหลือน้อย

เพิ่มพื้นที่ว่างใน Windows Server 2003

วิธีทำความสะอาดพื้นที่ดิสก์และเพิ่มพื้นที่ว่างใน Windows Server 2003? โซลูชั่นที่สมบูรณ์ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์และแก้ไขปัญหาพื้นที่ดิสก์เหลือน้อยสำหรับ Windows เซิร์ฟเวอร์ 2003 … อ่านเพิ่มเติม