เพิ่มพื้นที่ในไดรฟ์ C

วิธีเพิ่ม / ย้ายพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ C Windows Server 2016?

ย้าย / เพิ่มพื้นที่ว่างในไดรฟ์ C Windows Server 2016 เมื่อไดรฟ์ระบบ C: ไม่มีเนื้อที่ดิสก์ใน Server 2016 คุณสามารถขยายได้โดยไม่ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ในการทำเช่นนี้คุณสามารถย้ายพื้นที่ว่างจาก ... อ่านเพิ่มเติม