PartitionMagic

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ partition magic for Windows server 2016.

Partition Magic for Windows Server 2016 ลืม Partition Magic PartitionMagic เดิมผลิตโดย PowerQuest ซึ่งเป็น บริษัท ซอฟต์แวร์ที่ผลิตซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้สำหรับการจัดการการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ Partition Magic รองรับเท่านั้น Windows 2000 และ XP SP1 / SP2 มีอีกรุ่นสำหรับ ... อ่านเพิ่มเติม