ปรับขนาดพาร์ติชัน Server 2012

วิธีการปรับขนาด / ขยายพาร์ติชันดิสก์บน Windows Server 2012?

ปรับขนาด / ขยายพาร์ติชันดิสก์บน Windows Server 2012 บทความนี้แนะนำวิธีปรับขนาดดิสก์พาร์ติชัน Windows Server 2012 (R2) ลดขนาดและขยายพาร์ติชันดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์ 2012 โดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับขนาดดิสก์พาร์ติชันด้วย Server 2012 ... Read More

ปรับขนาดพาร์ติชัน Server 2016

วิธีการปรับขนาดพาร์ติชันบน Windows Server 2016 ไม่มีการสูญเสียข้อมูล?

ปรับขนาดดิสก์พาร์ติชันบน Windows Server 2016 การปรับขนาดพาร์ติชั่นหมายถึงการเปลี่ยนขนาดของดิสก์พาร์ติชั่นที่ถูกจัดสรรแน่นอนโดยไม่ต้องทำการติดตั้งใหม่ Windows ระบบปฏิบัติการ เพื่อปรับขนาดพาร์ติชันบน Windows Server 2016มี 2 ​​ตัวเลือก: การจัดการดิสก์ดั้งเดิมและบุคคลที่สาม ... Read More

ปรับขนาดพาร์ติชัน

วิธีการปรับขนาดพาร์ติชันบน Windows Server 2008 ปลอดภัย?

ปรับขนาดดิสก์พาร์ติชันสำหรับ Windows Server 2008 บทความนี้แนะนำวิธีปรับขนาดพาร์ติชัน Windows Server 2008 (R2) โดยไม่สูญเสียข้อมูล 2 วิธีในการปรับขนาดดิสก์พาร์ติชันด้วย Server Manager และ NIUBI Partition Editor. ในบทความนี้ผมจะแนะนำ ... Read More

ปรับขนาดพาร์ติชัน Windows 7

วิธีปรับขนาดพาร์ติชั่นใน Windows 7 (32 และ 64 บิต)?

บทความนี้แนะนำวิธีปรับขนาดเสียง Windows 7 (32 และ 64 บิต) ในฐานะผู้จัดการพาร์ติชั่นฟรียอดนิยม NIUBI Partition Editor ช่วยปรับขนาด Windows 7 พาร์ติชันโดยไม่มีข้อมูลสูญหาย บทช่วยสอนการปรับขนาดพาร์ติชัน Win7 โดยละเอียด … Read More