ปรับขนาดพาร์ติชันระบบ

วิธีการปรับขนาด / ลดขนาดพาร์ติชันระบบบน Windows Server 2012?

Windows Server 2012 บทความนี้จะแนะนำวิธีปรับขนาดพาร์ติชันระบบ Windows Server 2012 R2. ลดขนาดพาร์ติชันระบบเพื่อสร้างใหม่หรือขยายไดรฟ์ D (E) โดยข้อมูลไม่สูญหาย ปรับขนาดพาร์ติชันระบบด้วยการจัดการดิสก์ไม่สามารถ ... อ่านเพิ่มเติม

ปรับขนาดพาร์ติชันระบบ

วิธีปรับขนาดพาร์ติชันไดรฟ์ระบบ C Windows Server 2008?

ปรับขนาดพาร์ติชันระบบ (ไดรฟ์ C) Windows Server 2008 ปรับขนาดพาร์ติชันระบบด้วยการจัดการดิสก์ Windows Server 2008 มีฟังก์ชัน Shrink and Extend Volume ในตัวในการจัดการดิสก์ซึ่งคุณสามารถปรับขนาดพาร์ติชันระบบและไดรฟ์ข้อมูลใด ๆ โดยไม่ต้อง ... อ่านเพิ่มเติม