ปรับขนาดพาร์ติชันระบบ

วิธีปรับขนาดพาร์ติชันไดรฟ์ระบบ C Windows Server 2008?

ปรับขนาดพาร์ติชันระบบ (ไดรฟ์ C) Windows Server 2008 ปรับขนาดพาร์ติชันระบบด้วยการจัดการดิสก์ Windows Server 2008 มีฟังก์ชัน Shrink and Extend Volume ในตัวในการจัดการดิสก์ซึ่งคุณสามารถปรับขนาดพาร์ติชันระบบและไดรฟ์ข้อมูลใด ๆ โดยไม่ต้อง ... อ่านเพิ่มเติม