ลดขนาดไดรฟ์ C

วิธีการย่อขนาดไดรฟ์ระบบ C Windows Server 2012 R2?

ลดขนาดระบบ C ไดร์ฟ Windows Server 2012 บทความนี้แนะนำวิธีย่อขนาดไดรฟ์ C: Windows Server 2012 R2 ลดขนาดพาร์ติชันระบบด้วยซอฟต์แวร์การจัดการดิสก์และพาร์ติชันดิสก์ ในสถานการณ์เหล่านี้คุณสามารถลดพาร์ติชันระบบ ... Read More