ปรับขนาดพาร์ติชันระบบ

วิธีการปรับขนาด / ลดขนาดพาร์ติชันระบบบน Windows Server 2012?

Windows Server 2012 บทความนี้จะแนะนำวิธีปรับขนาดพาร์ติชันระบบ Windows Server 2012 R2. ลดขนาดพาร์ติชันระบบเพื่อสร้างใหม่หรือขยายไดรฟ์ D (E) โดยข้อมูลไม่สูญหาย ปรับขนาดพาร์ติชันระบบด้วยการจัดการดิสก์ไม่สามารถ ... Read More

ลดขนาดไดรฟ์ C

วิธีการย่อขนาดไดรฟ์ระบบ C Windows Server 2012 R2?

ลดขนาดระบบ C ไดร์ฟ Windows Server 2012 บทความนี้แนะนำวิธีย่อขนาดไดรฟ์ C: Windows Server 2012 R2 ลดขนาดพาร์ติชันระบบด้วยซอฟต์แวร์การจัดการดิสก์และพาร์ติชันดิสก์ ในสถานการณ์เหล่านี้คุณสามารถลดพาร์ติชันระบบ ... Read More