ข้อกำหนดการใช้งาน

NIUBI Technology จัดทำข้อมูลและผลิตภัณฑ์ให้คุณบนเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ NIUBI Technology ขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาตามกฎหมายและในส่วนของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.

มีอันตรายโดยธรรมชาติในการใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีของ NIUBI ขอเตือนให้คุณแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดก่อนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น ระบบของคุณโดยไวรัสคอมพิวเตอร์และการสูญหายของข้อมูล) คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันและสำรองข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ใด ๆ

ภาพ: โลโก้หน้าจอสาดหัวส่วนหน้ารูปภาพและกราฟิกทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการเครื่องหมายการค้าและ / หรือชุดการค้า (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมาย") ของ NIUBI Technology หรือผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สาม ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ในการใช้คัดลอกส่งต่อแสดงแก้ไขหรือแจกจ่ายเครื่องหมายใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NIUBI เทคโนโลยีและห้ามละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายอื่น ๆ สหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ

ข้อกำหนดความคุ้มครอง : คุณตกลงที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและถือครองเทคโนโลยี NIUBI บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่ผู้กำกับตัวแทนและพนักงานของ บริษัท ซึ่งไม่เป็นอันตรายจากและต่อการเรียกร้องการสูญเสียความเสียหายหนี้สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ เนื้อหาของผู้ใช้การใช้งานเว็บไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้

ข้อเสนอแนะ: ความคิดเห็นหรือวัสดุใด ๆ ที่ส่งไปยังซอฟต์แวร์เทคโนโลยีของ NIUBI รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความคิดเห็นเช่นคำถามความคิดเห็นคำแนะนำหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์เทคโนโลยี NIUBI (“ คำติชม”) จะถือว่าไม่เป็นความลับ ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีของ NIUBI ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับคำติชมดังกล่าวและจะต้องทำซ้ำใช้เปิดเผยเปิดเผยแสดงแปลงผลงานสร้างต่อเนื่องและแจกจ่ายคำติชมไปยังผู้อื่นโดยไม่มีข้อ จำกัด แนวคิดแนวคิดความรู้หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในฟีดแบ็กดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ที่รวมฟีดแบ็กดังกล่าว

การทำสำเนา: การทำซ้ำใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้จะต้องรวมถึงประกาศลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือตำนานกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ NIUBI เทคโนโลยีบนสำเนาของวัสดุใด ๆ ที่คุณทำ ใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์และการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ลิขสิทธิ์: ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความกราฟิกโลโก้เสียงและซอฟต์แวร์) เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับอนุญาตจาก NIUBI Technology Co. , Ltd. วัสดุทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ คัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายส่งดัดแปลงหรือจัดการในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ หรือในสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก NIUBI Technology Co. , Ltd. คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบลิขสิทธิ์หรือประกาศอื่นใดจากสำเนา ของเนื้อหา

เครื่องหมายการค้า: NIUBI เป็นเครื่องหมายการค้าของ Chongqing NIUBI Technology Co. , LTD. และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ฉงชิ่ง NIUBI เทคโนโลยี จำกัด ในแต่ละกรณีเท่านั้น การใช้เครื่องหมายการค้าของ NIUBI เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NIUBI Technology จะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย

สำหรับคำถามใด ๆ อย่าลังเลที่จะ ติดต่อเรา. ขอบคุณ