คู่มือออนไลน์

วิธีติดฉลากพาร์ติชั่นด้วย NIUBI Partition Editor?

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันแล้วเลือก“เปลี่ยนฉลาก"

เปลี่ยนฉลาก

ขั้นตอนที่ 2: ในหน้าต่างป๊อปอัปพิมพ์ป้ายชื่อไปยังพาร์ติชันนี้

ปริมาณฉลาก

ขั้นตอนที่ 3คลิกที่นี่ OK และกลับไปที่หน้าต่างหลักกด“Apply” ไปทางซ้ายบนเพื่อดำเนินการเสร็จสิ้น