คู่มือออนไลน์

วิธีติดฉลากพาร์ติชั่นด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันแล้วเลือก“เปลี่ยนฉลาก"

เปลี่ยนฉลาก

2 ขั้นตอน: ในหน้าต่างป๊อปอัปพิมพ์ป้ายชื่อไปยังพาร์ติชันนี้

ปริมาณฉลาก

3 ขั้นตอนคลิกที่นี่ OK และกลับไปที่หน้าต่างหลักกด“Apply” ไปทางซ้ายบนเพื่อดำเนินการเสร็จสิ้น