คู่มือออนไลน์

จะเปลี่ยนสถานะดิสก์ออนไลน์หรือออฟไลน์ด้วย NPE ได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่ดิสก์แล้วเลือก“ เปลี่ยนสถานะเป็นออฟไลน์”

เปลี่ยนออฟไลน์

คุณจะได้รับข้อความเตือน:

ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2: หากคุณแน่ใจว่าจะเปลี่ยนดิสก์ออฟไลน์ให้ยืนยันการดำเนินการนี้

สถานะออฟไลน์

คุณสามารถเปลี่ยนดิสก์ออฟไลน์ออนไลน์อีกครั้งได้อย่างง่ายดาย

เปลี่ยนออนไลน์