คู่มือออนไลน์

วิธีตรวจสอบพาร์ติชั่นด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณต้องการตรวจสอบและเลือก“ตรวจสอบปริมาณ"

ตรวจสอบปริมาณ

2 ขั้นตอน: ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลือก

เลือกเพื่อตรวจสอบ

3 ขั้นตอนคลิกที่นี่ OKการดำเนินการตรวจสอบจะเริ่มต้นโดยไม่ต้องดำเนินการจากหน้าต่างหลักของโปรแกรมนี้

ตรวจสอบระดับเสียง