คู่มือออนไลน์

วิธีตรวจสอบพาร์ติชั่นด้วย NIUBI Partition Editor?

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณต้องการตรวจสอบและเลือก“ตรวจสอบปริมาณ"

ตรวจสอบปริมาณ

ขั้นตอนที่ 2: ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลือก

เลือกเพื่อตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3คลิกที่นี่ OKการดำเนินการตรวจสอบจะเริ่มต้นโดยไม่ต้องดำเนินการจากหน้าต่างหลักของโปรแกรมนี้

ตรวจสอบระดับเสียง