คู่มือออนไลน์

วิธีทำความสะอาดดิสก์ด้วย NIUBI Partition Editor?

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นนี้แตกต่างจาก Windows ยูทิลิตี้การล้างข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ ล้างข้อมูลดิสก์ใน NPE ใช้เพื่อ ลบออก data และแปลงดิสก์นี้เป็น เตรียม (สะอาดหมดจด)

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่ดิสก์แล้วเลือก“ทำความสะอาดดิสก์"

ทำความสะอาดดิสก์

ขั้นตอนที่ 2: คุณจะเห็นข้อความเตือนคลิก ใช่ หากคุณต้องการดำเนินการต่อมิฉะนั้นให้คลิก ไม่ ยกเลิก.

ข้อความเตือน

พาร์ติชันทั้งหมดในดิสก์นี้จะเป็น ลบ และดิสก์นี้จะเปลี่ยนเป็น เตรียม.

ดิสก์ที่ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้น