คู่มือออนไลน์

วิธีการแปลง MBR เป็น GPT ด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่ดิสก์ที่คุณต้องการแปลงแล้วเลือก“แปลงเป็น GPT Disk"

แปลง MBT เป็น GPT

2 ขั้นตอน: ยืนยันว่าคุณแน่ใจว่าได้แปลงเป็น GPT

ยืนยันการแปลง

3 ขั้นตอน: กด ใช่ และกลับสู่หน้าต่างหลักกด Apply ด้านบนซ้ายเพื่อดำเนินการ

หมายเหตุ: รุ่นปัจจุบัน ไม่ได้ แปลงดิสก์ MBR ด้วย ระบบ พาร์ติชันเป็น GPT