คู่มือออนไลน์

วิธีการลบพาร์ติชันด้วย NIUBI Partition Editor?

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณต้องการลบแล้วเลือก“ลบโวลุ่ม"

ลบพาร์ติชัน

ขั้นตอนที่ 2: คุณต้อง ยืนยัน การดำเนินการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

ยืนยันการลบ

หากคุณต้องการลบพาร์ติชันทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ให้คลิกขวาที่ดิสก์นี้แล้วเลือก“ลบพาร์ติชันทั้งหมด"

ลบพาร์ติชันทั้งหมด

ยืนยันการดำเนินการนี้

ยืนยันการลบ

หากคุณพยายามลบพาร์ติชันระบบหรือลบดิสก์ด้วยพาร์ติชันระบบคุณจะได้รับคำเตือนด้านล่าง มันอยู่เสมอ ไม่ แนะนำให้ทำเช่นนี้

ลบพาร์ติชันระบบ