คู่มือออนไลน์

วิธีการลบพาร์ติชันด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณต้องการลบและเลือก“ลบโวลุ่ม"

ลบพาร์ติชัน

2 ขั้นตอน: คุณต้อง ยืนยัน การดำเนินการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

ยืนยันการลบ

หากคุณต้องการลบพาร์ติชั่นทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์คลิกขวาที่ดิสก์นี้แล้วเลือก“ลบพาร์ติชันทั้งหมด"

ลบพาร์ติชันทั้งหมด

ยืนยันการดำเนินการนี้

ยืนยันการลบ

หากคุณพยายามที่จะลบพาร์ติชันระบบหรือลบดิสก์ที่มีพาร์ติชันระบบคุณจะได้รับคำเตือนด้านล่าง เป็นเสมอ ไม่ แนะนำให้ทำเช่นนี้

ลบพาร์ติชันระบบ