คู่มือออนไลน์

วิธีฟอร์แมตพาร์ติชั่นด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณต้องการจัดรูปแบบแล้วเลือก“ฟอร์แมตโวลุ่ม"

ฟอร์แมตโวลุ่ม

2 ขั้นตอน: ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกง่าย OK เพื่อใช้การตั้งค่าเริ่มต้นหรือเลือก File System และ ขนาดคลัสเตอร์เพิ่มโวลุ่ม ฉลาก ไปที่พาร์ติชันนี้

จัดรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 3: คลิกตกลงและกลับไปที่หน้าต่างหลักกด Apply ด้านบนซ้ายเพื่อดำเนินการ