คู่มือออนไลน์

วิธีซ่อนพาร์ทิชันด้วย NIUBI Partition Editor?

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันแล้วเลือก“ซ่อนระดับเสียง"

ซ่อนระดับเสียง

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันการดำเนินการนี้

ซ่อนระดับเสียง

หลังจากซ่อนพาร์ติชันตัวอักษรไดรฟ์ดั้งเดิม (F :) จะถูกลบออกและพร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันอื่น นี่คือเหตุผลที่อักษรไดรฟ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 3คลิกที่นี่ ใช่ และกลับสู่หน้าต่างหลักกด Apply ด้านบนซ้ายเพื่อดำเนินการ