คู่มือออนไลน์

วิธีการเริ่มต้นดิสก์ด้วย NIUBI Partition Editor?

ก่อนที่จะสร้างพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ใหม่เพื่อจัดเก็บไฟล์สิ่งแรกที่คุณควรทำคือเริ่มต้นดิสก์นี้

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่ฮาร์ดดิสก์ใหม่ที่แสดง Uninitialized แล้วเลือก“เริ่มต้น"

เริ่มต้นดิสก์

ขั้นตอนที่ 2: ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกประเภทดิสก์เป็น MBR หรือ GPT และคลิก OK เพื่อเริ่มต้น

เลือกประเภทของดิสก์

หลังจากเตรียมใช้งานดิสก์นี้พื้นที่ดิสก์จะพร้อมใช้งาน คุณสามารถ สร้างพาร์ติชันใหม่ กับพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรตอนนี้

ดิสก์ถูกเตรียมใช้งาน