คู่มือออนไลน์

จะใช้คุณสมบัติการทดสอบพื้นผิว NPE ได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่ใดก็ได้ การแบ่ง, เดี่ยว ที่ไม่ได้ปันส่วน พื้นที่หรือทั้งหมด ดิสก์ และเลือก“การทดสอบพื้นผิว"

การทดสอบพื้นผิว

ขั้นตอนที่ 2: ในหน้าต่างป๊อปอัปให้กด สแกนตอนนี้ เพื่อสแกนหากมีเซ็กเตอร์ที่ไม่ดี

เริ่มสแกน

การสแกนเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้นตรวจสอบว่ามีเซกเตอร์เสียที่ทำเครื่องหมายเป็น สีแดง สี่เหลี่ยม