คู่มือออนไลน์

วิธีดูคุณสมบัติด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ทิชันใดก็ได้แล้วเลือก“ดูคุณสมบัติ"

ดูคุณสมบัติ

คุณจะเห็นพารามิเตอร์โดยละเอียดของพาร์ติชันที่เลือก

คุณสมบัติการแบ่งพาร์ติชัน

ในทำนองเดียวกันคุณอาจคลิกขวาที่ดิสก์ใด ๆ เพื่อดูคุณสมบัติ

คุณสมบัติของดิสก์