คู่มือออนไลน์

วิธีการจัดเรียงข้อมูลพาร์ติชันด้วย NIUBI Partition Editor?

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editorคลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณต้องการ Defrag แล้วเลือก“จัดระเบียบ"

Defrag พาร์ติชัน

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันการดำเนินการนี้

ยืนยันการจัดเรียงข้อมูล

การจัดเรียงข้อมูลพาร์ติชันเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสั้น

การจัดเรียงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องดำเนินการในหน้าต่างหลักของโปรแกรม