คู่มือออนไลน์

วิธีการล้างพาร์ทิชันด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editor, คลิกขวา

  • พาร์ติชันเดียวและเลือก“เช็ดปริมาณ"
  • ไม่ได้ปันส่วนและเลือก“เช็ดพื้นที่ที่ไม่ได้ปันส่วน"
  • ดิสก์ทั้งหมดและเลือก“Disk Wipe"

เช็ดปริมาณ

2 ขั้นตอน: ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกวิธีการเช็ด

เลือกตัวเลือก

3 ขั้นตอนคลิกที่นี่ OK และกลับสู่หน้าต่างหลักกด Apply ด้านบนซ้ายเพื่อดำเนินการ