คู่มือออนไลน์

วิธีการล้างพาร์ทิชันด้วย NIUBI Partition Editor?

1 ขั้นตอน: วิ่ง NIUBI Partition Editor, คลิกขวา

  • พาร์ติชันเดียวใดก็ได้แล้วเลือก“เช็ดปริมาณ"
  • ใด ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วนและเลือก“เช็ดพื้นที่ที่ไม่ได้ปันส่วน"
  • ดิสก์ทั้งหมดแล้วเลือก“Disk Wipe"

เช็ดปริมาณ

2 ขั้นตอน: ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกวิธีการเช็ด

เลือกตัวเลือก

3 ขั้นตอนคลิกที่นี่ OK และกลับสู่หน้าต่างหลักกด Apply ด้านบนซ้ายเพื่อดำเนินการ