คู่มือออนไลน์

วิธีการล้างพาร์ทิชันด้วย NIUBI Partition Editor?

ขั้นตอนที่ 1: วิ่ง NIUBI Partition Editor, คลิกขวา

  • พาร์ติชันเดียวใดก็ได้แล้วเลือก“เช็ดปริมาณ"
  • ใด ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วนและเลือก“เช็ดพื้นที่ที่ไม่ได้ปันส่วน"
  • ดิสก์ทั้งหมดแล้วเลือก“Disk Wipe"

เช็ดปริมาณ

ขั้นตอนที่ 2: ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกวิธีการเช็ด

เลือกตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 3คลิกที่นี่ OK และกลับสู่หน้าต่างหลักกด Apply ด้านบนซ้ายเพื่อดำเนินการ