<

อัพเกรดรุ่น

ด้วยราคาที่ต่างกัน

ฉบับปัจจุบันของคุณ:


รุ่นอัพเกรดที่มี:

ราคาแตกต่าง:คุณสามารถเปิดใช้งานใหม่ด้วยรหัสใบอนุญาตใหม่โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งอื่น ๆ เปิดอินเตอร์เน็ต NIUBI Partition Editorคลิกเมนูด้านบน "Help"> "Update License"