Blog

Sistem sürücüsünü genişlet 2012

Sistem bölümü nasıl genişletilir Windows Server 2012?

Windows Server 2012 sistem bölümünü genişletme Bu makalede, sistem bölümünü genişletme Windows Server 2012 (R2) veri kaybetmeden. C sürücüsünü sürükleyip bırakarak genişletmek için D veya E sürücüsünü küçültün. Sistem bölümü alınıyor… Detaylı İncele

Sunulan Mesaj
Yeniden Bölüm Sunucusu 2012

Sabit sürücüyü yeniden bölümlendirme Windows Server 2012?

Windows Server 2012 sabit sürücü yeniden bölümleme Bu makalede, disk sürücüsünün nasıl yeniden bölümlendirileceği Windows Server 2012 R2. Veri kaybı olmadan Sunucu 2012 disk hacmini yeniden bölümleme. Sunucu 2012 Disk Yönetimi ile Yeniden Bölümleme Bildiğimiz gibi, C boyutu:… Detaylı İncele

Sunulan Mesaj

C sürücüsüne nasıl alan eklenir Windows Server 2012?

Windows Server 2012 C sürücüsüne disk alanı ekleme Bu makalede, C sürücüsüne nasıl alan ekleneceği anlatılmaktadır Windows Server 2012 (R2), boş alan elde etmek için diğer bölümü küçültün ve ardından C sürücüsüne Ayrılmamış alan ekleyin. Ekle … Detaylı İncele

Sunulan Mesaj
Sabit sürücüyü yeniden boyutlandır

Sabit sürücüyü yeniden boyutlandırma ve genişletme Windows Server 2012?

Sabit sürücüyü yeniden boyutlandır Windows Server 2012 Bu makalede, sabit sürücüyü yeniden boyutlandırma Windows Server 2012 (R2), işletim sistemini yeniden yüklemeden veya veri kaybetmeden Server 2012'de sabit sürücüyü küçültün ve genişletin. Sabit sürücüyü Server 2012 ile yeniden boyutlandırın… Detaylı İncele

Sunulan Mesaj
Sesi küçültemez

C sürücüsünü küçültemiyorum Windows Server 2012 DM.

Windows Server 2012 hacmi küçültemez Bu makalede, sesi küçültme neden Windows Server 2012 (R2) Disk Yönetimi ve yerleşik yardımcı programla C sürücüsünü küçültemiyorsanız veya diğer bölümleri azaltamıyorsanız ne yapmanız gerekir. Küçültülemiyor… Detaylı İncele

Sunulan Mesaj
Partition Server 2012'yi yeniden boyutlandırma

Disk bölümünü yeniden boyutlandırma / genişletme Windows Server 2012?

Disk bölümünü yeniden boyutlandır / genişlet Windows Server 2012 Bu makalede, disk bölümünün yeniden boyutlandırılması Windows Server 2012 (R2). Veri kaybetmeden veya işletim sistemini yeniden yüklemeden Server 2012'de disk bölümünü küçültün ve genişletin. Disk bölümünü Server 2012 ile yeniden boyutlandırın… Detaylı İncele

Sunulan Mesaj
Ses düzeyi uzatılamıyor

Neden / Çözüm - C sürücüsünü uzatamıyorum Windows Server 2012.

C sürücüsü açık / genişletilemiyor Windows Server 2012 Bu makalede, C sürücüsünü neden genişletemediğiniz anlatılmaktadır Windows Server 2012 (R2) Disk Yönetimi ve C sürücüsü birimini genişletemediğinde ne yapılacağı. Genişletme Hakkında… Detaylı İncele

Sunulan Mesaj
Ayrılmamış Taşı / Ekle

İçinde ayrılmamış alan nasıl taşınır ve eklenir Windows Server 2012?

Sunucu 2012'de Ayrılmamış alanı C sürücüsüne Taşı ve Ekle Bu makale, Ayrılmamış alanın nasıl taşınacağını ve Ayrılmamış alanın C sürücüsüne nasıl ekleneceğini açıklamaktadır. Windows Server 2012 (R2) veri kaybetmeden. Ayrılmamış olarak taşınamaz… Detaylı İncele

Sunulan Mesaj