Blog

Sistem sürücüsünü genişlet 2012

Sistem bölümü nasıl genişletilir Windows Server 2012?

Windows Server 2012 sistem bölümünü genişletme Bu makalede, sistem bölümünü genişletme Windows Server 2012 (R2) veri kaybetmeden. Sistem hacmini C sürükleyip bırakarak genişletmek için D veya E sürücüsünü daraltın. Sistem bölümü alınıyor… daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj
Yeniden Bölüm Sunucusu 2012

Sabit sürücüyü yeniden bölümlendirme Windows Server 2012?

Windows Server 2012 sabit sürücü yeniden bölümleme Bu makalede, disk sürücüsünün nasıl yeniden bölümlendirileceği Windows Server 2012 R2. Veri kaybetmeden Server 2012 disk birimini yeniden bölümleme. Server 2012 Disk Yönetimi ile Bölümleme Bildiğimiz gibi C boyutu:… daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj

C sürücüsüne nasıl alan eklenir Windows Server 2012?

Windows Server 2012 C sürücüsüne disk alanı ekleme Bu makalede, C sürücüsüne nasıl alan ekleneceği anlatılmaktadır Windows Server 2012 (R2), boş alan elde etmek için diğer bölümü küçültün ve sonra C sürücüsüne Ayrılmamış alan ekleyin. Ekle … daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj
Sabit sürücüyü yeniden boyutlandır

Sabit sürücüyü yeniden boyutlandırma ve genişletme Windows Server 2012?

Sabit sürücüyü yeniden boyutlandır Windows Server 2012 Bu makalede, sabit sürücüyü yeniden boyutlandırma Windows Server 2012 (R2) işletim sistemini yeniden yüklemeden veya veri kaybetmeden Server 2012'deki sabit sürücüyü daraltın ve uzatın. Sabit sürücüyü Server 2012 ile yeniden boyutlandır… daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj
Sesi küçültemez

C c sürücüsünü küçültemiyorum Windows Server 2012 DM.

Windows Server 2012 hacmi küçültemez Bu makalede, sesi küçültme neden Windows Server 2012 (R2) Disk Yönetimi ve yerleşik yardımcı programla C sürücüsünü küçültemez veya diğer bölümleri azaltamazsa ne yapmalı. Küçülemiyorum… daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj
Partition Server 2012'yi yeniden boyutlandırma

Disk bölümünü yeniden boyutlandırma / genişletme Windows Server 2012?

Disk bölümünü yeniden boyutlandır / genişlet Windows Server 2012 Bu makalede, disk bölümünün yeniden boyutlandırılması Windows Server 2012 (R2). Veri kaybetmeden veya işletim sistemini yeniden yüklemeden Server 2012'deki disk bölümünü küçültün ve genişletin. Disk bölümünü Server 2012 ile yeniden boyutlandır… daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj
Ses düzeyi uzatılamıyor

Sebep / Çözüm - C sürücüsünü açamıyor Windows Server 2012.

C sürücüsü açık / genişletilemiyor Windows Server 2012 Bu makalede, C sürücüsünü neden genişletemediğiniz anlatılmaktadır Windows Server 2012 (R2) Disk Yönetimi ve C sürücü birimini genişletemediğinde ne yapılacağı. Uzat Hakkında… daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj
Ayrılmamış Taşı / Ekle

İçinde ayrılmamış alan nasıl taşınır ve eklenir Windows Server 2012?

Sunucu 2012'de Ayrılmamış alanı C sürücüsüne taşıma ve ekleme Bu makalede Ayrılmamış alanın nasıl taşınacağı ve C sürücüsüne Ayrılmamış alanın nasıl ekleneceği anlatılmaktadır Windows Server 2012 (R2) veri kaybetmeden. Ayrılmamış taşınamaz… daha fazla bilgi

Sunulan Mesaj