Thay đổi kích thước ổ cứng

Cách thay đổi kích thước ổ đĩa cứng trên Windows Server 2016?

Thay đổi kích thước ổ cứng trên Windows Server 2016 không bị mất dữ liệu Sau khi chạy máy chủ một thời gian, bạn cần thay đổi kích thước ổ đĩa cứng. Ví dụ điển hình là ổ C: hệ thống sắp đầy, các ổ đĩa cho… Tìm hiểu thêm

Mở rộng phân vùng hệ thống

Cách mở rộng phân vùng hệ thống / HĐH trên Windows Server 2016?

Mở rộng phân vùng hệ thống trên Windows Server 2016 Mở rộng phân vùng hệ thống với Quản lý đĩa Một số người thích sử dụng Windows tiện ích gốc, phần đính vào Disk Management có Mở rộng Khối lượng để tăng kích thước phân vùng, nhưng để mở rộng ổ đĩa hệ thống trên Windows Server 2016, điều này … Tìm hiểu thêm

Không thể mở rộng C

1 bước để khắc phục không thể / không thể mở rộng ổ C trong Windows Server 2016.

Không thể / Không thể mở rộng ổ C trên Windows Server 2016 Windows Server 2016 cung cấp chức năng Khối lượng mở rộng nguyên bản trong Disk Management để tăng kích thước của phân vùng được phân bổ, nhưng nhiều người phản hồi rằng họ không thể mở rộng ổ C sau khi thu nhỏ D hoặc… Tìm hiểu thêm

Quản lý phân vùng Windows 10

Trình quản lý phân vùng tốt nhất cho Windows 10.

Trình quản lý phân vùng cho Windows 10 Partition Manager được biết đến là phần mềm quản lý phân vùng ổ đĩa. Windows 10 có trình quản lý phân vùng riêng – phần đính vào Quản lý đĩa, nhưng nó chỉ có thể tạo, xóa, định dạng phân vùng, đặt phân vùng Hoạt động và thay đổi ký tự ổ đĩa. … Tìm hiểu thêm

Quản lý phân vùng Windows7

Trình quản lý phân vùng tốt nhất cho Windows 7 32/64 bit, tải miễn phí.

Trình quản lý phân vùng cho Windows 7 Trình quản lý phân vùng là một phần mềm hoặc tiện ích giúp quản lý các phân vùng đĩa cứng. Windows 7 có Quản lý đĩa riêng có thể giúp bạn tạo, xóa, định dạng và thiết lập phân vùng Hoạt động. Nếu bạn muốn làm… Tìm hiểu thêm

Tăng dung lượng ổ đĩa C

Cách tăng kích thước phân vùng trên windows 7 mà không mất dữ liệu?

Tăng kích thước phân vùng trên Windows 7 Tương tự như trước Windows XP và Vista, phân vùng đĩa trong Windows 7 cũng hết dung lượng, đặc biệt là ổ đĩa hệ thống C và các phân vùng để sao lưu, đa phương tiện và dự án. Tốt hơn Windows ... Tìm hiểu thêm

Tăng kích thước phân vùng

Cách thay đổi và tăng kích thước phân vùng trên Windows Server 2019?

Thay đổi và tăng kích thước phân vùng trên Windows Server 2019? Các ổ đĩa cho Hệ điều hành, sao lưu, cơ sở dữ liệu, trao đổi và các dự án sẽ đầy sau khi chạy máy chủ trong một khoảng thời gian. Trong trường hợp này, bạn có thể thay đổi kích thước phân vùng… Tìm hiểu thêm

Di chuyển ổ D

Cách di chuyển phân vùng, âm lượng, ổ đĩa trên Windows Server 2019?

Di chuyển phân vùng trong Windows Server 2019 Đôi khi bạn cần di chuyển phân vùng khi quản lý ổ đĩa, ví dụ điển hình là Extend Volume chuyển sang màu xám cho ổ C sau khi thu nhỏ D bên dưới Server 2019 Quản lý đĩa, để lại không gian chưa phân bổ… Tìm hiểu thêm