Phân chia lại Server 2012

Làm thế nào để phân vùng lại ổ cứng Windows Server 2012?

Windows Server 2012 phân vùng lại ổ cứng Bài viết này giới thiệu cách phân vùng lại ổ đĩa trên Windows Server 2012 R2. phân vùng lại Server 2012 ổ đĩa mà không làm mất dữ liệu. Phân vùng lại với Server 2012 Disk Management Như chúng ta đã biết, dung lượng của C:… Tìm hiểu thêm

Không thể mở rộng âm lượng

Lý do / Giải pháp - không thể mở rộng ổ C trên Windows Server 2012.

Không thể / không thể mở rộng ổ C trên Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu lý do tại sao bạn không thể mở rộng ổ C với Windows Server 2012 (R2) Quản lý Đĩa và phải làm gì khi không thể mở rộng ổ C. Giới thiệu về Mở rộng… Tìm hiểu thêm

Di chuyển phân vùng

Cách di chuyển phân vùng trên Windows Server 2012?

Di chuyển phân vùng ổ cứng trên Windows Server 2012 Bài viết này cho thấy làm thế nào để di chuyển phân vùng trên Windows Server 2012 (R2). Di chuyển vị trí ổ cứng và chuyển khối lượng phân vùng sang đĩa khác mà không bị mất dữ liệu. Không thể di chuyển phân vùng trong Disk Management… Tìm hiểu thêm

Thêm không gian cho C

Cách thêm dung lượng Unallocated vào ổ C trên Windows Server 2008?

Di chuyển và thêm không gian Unallocated vào ổ C Bài viết này giới thiệu cách thêm không gian Unallocated vào hệ thống C: drive trên Windows Server 2008 (R2). Di chuyển và kết hợp Không gian chưa phân bổ vào ổ C bằng cách kéo và thả. Không thể thu nhỏ D… Tìm hiểu thêm

Mở rộng ổ đĩa hệ điều hành

Cách mở rộng phân vùng hệ điều hành trên Windows Server 2008?

Mở rộng phân vùng ổ đĩa hệ điều hành trên Windows Server 2008 Bài viết này cho thấy làm thế nào để mở rộng ổ đĩa phân vùng os trên Windows Server 2008 (R2) mà không làm mất dữ liệu. 3 tùy chọn để mở rộng ổ đĩa hệ điều hành bằng cách thu nhỏ ổ đĩa khác hoặc sao chép vào đĩa lớn hơn,… Tìm hiểu thêm

Dọn đĩa 2008

Dọn đĩa cho Windows Server 2008 R2.

Dọn đĩa cho Windows Server 2008 Dọn đĩa là gì? Disk Cleanup (cleanmgr.exe) là một tiện ích bảo trì máy tính có trong Microsoft Windows 98 được thiết kế để giải phóng dung lượng đĩa trên ổ cứng. Tiện ích Disk Cleanup có thể xóa các tệp không… Tìm hiểu thêm

Không thể thu nhỏ C

Phải làm gì nếu không thể thu nhỏ phân vùng ổ C trong Windows 10?

Giải pháp - không thể thu nhỏ phân vùng ổ C trong Windows 10 Đôi khi bạn cần thu nhỏ ổ C, ví dụ: bạn quên chỉnh sửa và tạo phân vùng khi cài đặt Windows 10, do đó ổ C chiếm hết dung lượng ổ đĩa. Trong trường hợp đó, … Tìm hiểu thêm

Thu nhỏ khối lượng Win10

Cách thu nhỏ phân vùng đĩa trên windows 10 mà không mất dữ liệu?

2 cách thu nhỏ phân vùng trong Windows 10 Thu nhỏ phân vùng trong Disk Management Đôi khi bạn cần thu nhỏ phân vùng đĩa sau khi cài đặt Windows 10, ví dụ: ổ C chiếm hết dung lượng ổ đĩa, vì vậy bạn cần thu nhỏ nó để tạo… Tìm hiểu thêm