Thay đổi kích thước ổ đĩa hệ điều hành

Cách thay đổi kích thước, thu nhỏ và mở rộng phân vùng HĐH trên Windows Server 2012?

Windows Server 2012 Thay đổi kích thước phân vùng hệ điều hành Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước phân vùng hệ điều hành trên Windows Server 2012 (R2), thu nhỏ và mở rộng khối lượng phân vùng HĐH mà không làm mất dữ liệu. Hạn chế thay đổi kích thước phân vùng HĐH với DM Để quản lý thiết bị lưu trữ, Microsoft… Tìm hiểu thêm

Thay đổi kích thước phân vùng hệ thống

Cách thay đổi kích thước / thu nhỏ phân vùng hệ thống trên Windows Server 2012?

Windows Server 2012 Thay đổi kích thước / thu nhỏ khối lượng hệ thống Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước phân vùng hệ thống trên Windows Server 2012 R2. Thu nhỏ phân vùng hệ thống để tạo mới hoặc mở rộng ổ D (E) mà không làm mất dữ liệu. Thay đổi kích thước phân vùng hệ thống với Disk Management Nó không thể… Tìm hiểu thêm

Không thể thu nhỏ âm lượng

Không thể thu nhỏ ổ đĩa c trong Windows Server 2012 DM.

Windows Server 2012 không thể thu nhỏ âm lượng Bài viết này giới thiệu tại sao không thể thu nhỏ âm lượng trong Windows Server 2012 (R2) Quản lý Đĩa và phải làm gì nếu không thể thu nhỏ ổ C hoặc giảm các phân vùng khác bằng tiện ích tích hợp sẵn. Không thể thu nhỏ… Tìm hiểu thêm

MBR đến GPT

Cách chuyển đổi MBR sang GPT trên Windows Server 2012?

Chuyển đổi MBR sang GPT trên Windows Server 2012 (R2) Bài viết này giới thiệu cách chuyển đổi MBR sang GPT trên Windows Server 2012 (R2) mà không mất dữ liệu. Thay đổi đĩa MBR thành GPT với dấu nhắc lệnh mbr2gpt và partition editor Chuyển đổi MBR… Tìm hiểu thêm

Thêm Unallocated vào D

Làm cách nào để di chuyển, hợp nhất và thêm dung lượng Unallocated vào ổ D?

Move / Merge / Add Unallocated space to D drive Bài viết này giới thiệu cách gộp Unallocated space vào ổ D với Disk Management, cách di chuyển và thêm Unallocated space vào D drive bằng phần mềm khi Disk Management không hoạt động. Kết hợp Chưa được phân bổ thành… Tìm hiểu thêm

Mở rộng khối lượng màu xám

Không thể mở rộng ổ C với dung lượng Unallocated trong Disk Management?

Không thể mở rộng ổ C với dung lượng chưa được phân bổ Bài viết này giải thích lý do tại sao không thể mở rộng ổ C với dung lượng chưa được phân bổ trong Disk Management và phải làm gì khi bạn không thể mở rộng ổ C với dung lượng chưa được phân bổ trong Windows 10/8/7 ... Tìm hiểu thêm

Không thể gia hạn C

Làm gì khi nào Windows Server 2008 không thể mở rộng ổ đĩa c?

Windows Server 2008 Không thể mở rộng dung lượng ổ C Tại sao không thể mở rộng ổ C Phần mở rộng Tích hợp sẵn có thể giúp mở rộng phân vùng ổ đĩa một cách nhanh chóng, nhưng không phải tất cả các phân vùng đều có thể được mở rộng. Có một số hạn chế khiến bạn không thể… Tìm hiểu thêm

NTFS sang FAT32

Làm cách nào để chuyển đổi phân vùng NTFS sang FAT32 mà không mất dữ liệu?

Chuyển đổi phân vùng NTFS sang FAT32 mà không mất dữ liệu Trang này giới thiệu lý do tại sao chuyển đổi NTFS sang FAT32 và cách chuyển phân vùng NTFS sang FAT32 mà không làm mất dữ liệu bằng phần mềm phân vùng miễn phí. Giới thiệu về FAT32 Hệ thống tệp FAT (Bảng phân bổ tệp)… Tìm hiểu thêm